Om Kofab

Brf-partner med 30 års erfarenhet av fastighetsförvaltning

Kofab stöttar styrelser i Bostadsrättsföreningar. Att våra kunder fortsätter anlita oss år efter år är vårt bästa betyg.

Kofab, Konsult och fastighetsförvaltning AB, bildades 2011. Grundaren Michael Ek har sedan 1988 arbetat inom många olika områden i fastighetssektorn, både som anställd inom förvaltning för stora fastighetsbolag, och som konsult och projektledare på entreprenörsidan. Med åren har vi skaffat oss gedigen kunskap om ansvar och regelverk inom bostadsrättsförvaltning.

”Att arbeta med bostadsrättsföreningar är det som ger mig mest tillfredsställelse. Med mina 30 år i branschen är det där jag har gjort mest nytta.”

Michael Ek, VD Kofab

Varför Kofab?

Fastighetsförvaltning och -skötsel

Kofab har många trogna kunder som ser oss som en oumbärlig partner. Styrelsearbetet blir enklare, ekonomin bättre och fastighetsskötseln tryggare. Vi har förmågan att snabbt bedöma fastigheternas status så att rätt prioriteringar görs. Det ger en effektiv och kostnadseffektiv förvaltning som sparar tid och pengar åt våra kunder.

Ta del av några uppdrag.

Medarbetare

Våra medarbetare

Kofabs engagerade medarbetare tar ansvar hela vägen. Självklart har vi rätt person på rätt plats, och kan vi inte själva lösa en viss uppgift tar vi hjälp av våra samarbetspartners.

Vår styrka och affärsmodell bygger på nära samarbete med andra mindre företag vars olika kompetenser kompletterar Kofabs leverans. Vårt nätverk är starkt och våra samarbetspartners är duktiga – det gynnar varje enskild kund.