Tjänster inom fastighetsförvaltning

Våra tjänster förädlar och ökar värdet på er fastighet

Kofab hjälper bostadsrättsföreningar med helhetslösningar inom fastighetsförvaltning. Vi kan även fungera som support till styrelsen på kortare uppdrag.

Kofab erbjuder teknisk, ekonomisk och administrativ förvaltning, fastighetsskötsel, besiktning, installationssamordning med mera. Önskar ni överlåta helhetsansvaret gällande förvaltningen tar vi hand om allt som krävs.

Bostadsrättsföreningar kan ibland behöva extern support för att fatta rätt beslut. Vi hjälper er med myndighetskrav, avtal, offerter, kontakt med försäkringsbolag och kravställning vid skador.

Myndighetskrav

Vi säkerställer att ni uppfyller ert fastighetsägaransvar mot gällande myndighetskrav, till exempel: Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), obligatorisk ventilationskontroll (OVK) besiktning av brandlarm, rökluckor, portar, hissar, radon, traverser, lyftbord, elrevisioner, lekplatsbesiktningar med mera.

Ta del av några case.

Fastighetsförvaltning

Engagemang och kunskap

Frågorna kan bli många i en bostadsrättsförening, styrelsen har ett stort ansvar. Hur sköter man egentligen en fastighet? Vad måste man veta och kunna?

Saknar ni kunskap inom fastighetsförvaltning så hjälper vi er gärna. Kofab tar hand om det tråkiga och drar den tunga biten, så kan ni koncentrera er på det som är roligt i en förening. Med vår kunskap i ryggen blir styrelsearbetet lättare och tryggare. Vår förvaltning bygger på hög tillgänglighet och snabb återkoppling. Med Kofab som samarbetspartner behöver ni aldrig känna oro.

Suppporttjänster

Avtalsskrivning

Avtalsskrivning

Vi bistår er förening med juridisk kompetens vid avtalsskrivning. Att formulera avtal på rätt sätt kan spara både huvudvärk och onödiga kostnader.

Utlåtanden

Utlåtanden

Kofab bistår med utlåtanden som ger styrelsen bättre förutsättningar att fatta rätt beslut. Vid behov tar vi ärendet vidare åt det håll som behövs.

Skadeutredningar

Skadeutredningar

Vid vattenskador eller brand kan det vara svårt att veta hur man ska agera. Vi tar hand om skadeutredning, ansvarsfördelning och försäkringsfrågor.

Styrelsemöten

Styrelsemöten

Vi deltar på styrelsemöten eller möten med fastighetsskötare när viktiga frågor ska tas upp. Vårt engagemang kan leda till positiva synergieffekter.

Offertarbete

Offertarbete

Att ta in offerter och bedöma leverantörer kan vara ett krångligt och omfattande arbete. Vi hjälper er och ger goda råd som sparar tid och pengar.

Skadereglering

Skadereglering

Vid skada hjälper Kofab till att driva skadeprocessen. Vi ser även till att er förening får ersättning för eventuella belopp som överstiger självrisken.

Fler tjänsteområden

Flexibel och skräddarsydd fastighetsförvaltning för alla behov

Kofab erbjuder en mängd förvaltningstjänster. Välj en eller kombinera flera, vi skräddarsyr ett upplägg som passar just er bostadsrättsförening.

Kofab inventerar och samordnar era behov och samlar allt på en kontaktyta. Vi har alltid minst två kunniga medarbetare på varje förvaltningsuppdrag. Här ser du exempel på våra olika tjänsteområden.

  • Teknisk Administrativ Förvaltning (TAF)
  • Teknisk ekonomisk förvaltning
  • Fastighetsskötsel med samarbetspartner
  • Fastighetsförvaltare på uppdrag
  • Teknisk förvaltare på uppdrag
  • Projektledare
  • Installationssamordnare
  • Rådgivare samt hjälp med utförande av fastighetsägaransvar mot gällande myndighetskrav

Ring oss på 070-261 43 87 och berätta hur vi kan hjälpa er bostadsrättsförening. Ni kommer garanterat spara mycket tid och pengar.

Vill du bli kontaktad? Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig!