Om oss

KOFAB står för Konsult Och Fastighetsförvaltning Aktie Bolag och Bildades 2011
Detta betyder att det är ett ungt bolag men vi besitter mycket erfarenhet och kunskap då grundaren Michael Ek har arbetat i Fastighetssektorn sedan 1988 inom många olika områden, både som anställd inom förvaltning för stora fastighetsbolag och på entreprenörsidan som konsult och projektledare.
Vi har en hög ambition att hjälpa fastighetsägare med helhetslösningar inom förvaltningen eller som inhyrda konsulter på uppdrag hel eller deltid  samt inom energiområdet till ett mer effektivt användande av El, Värme, Vatten och Kyla. (se tjänster)
Utöver de energi och kostnadreduceringar som blir en följd så får vi också miljöaspekten på köpet och det är ju mer aktuellt än någonsin tidigare. 
Många gånger lyckas vi med väldigt effektiva energibesparingar utan att investera i ny dyr utrustning. Energibesparingen hamnar direkt på ert driftnetto.
Detta åstadkommer vi bland annat genom Statuskontroll och Nattvandring, låt oss presentera hur detta går till på ett möte.
Finns önskemål om att överlåta helhetsansvaret gällande förvaltningen av era fastigheter hjälper vi er gärna med det också.
Vi hjälper också till att säkerhetsställa att ni uppfyller de myndighetskrav som ställs på er som fastighetsägare.
Tex Systematiskt Brandskydds Arbete (SBA) Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) Besiktning av brandlarm, sprinkler, portar, hissar, rulltrappor, traverser, lyftbord, Elrevisioner, Lekparksbesiktningar och mycket mera