Tjänster

  • Teknisk Administrativ Förvaltning (TAF), mångårig erfarenhet av stöd till styrelser i Bostadsrättsföreningar.
  • Konsulttjänster inom fastighetsförvaltning och projektledning. Tex Energibesparingsprojekt, Energioptimering, Energirådgivning.
  • Fastighetsskötsel med samarbetspartner
  • Erbjuder tjänster som tex Fastighetschef, Teknisk Chef, Fastighetsförvaltare och Teknisk Förvaltare på uppdrag.
  • Projektledare, Installationssamordnare, Rådgivare och projektledare för 3D projekt, rådgivare och hjälp med utförande av Fastighetsägaransvaret mot gällande myndighetskrav.
  • Vi arbetar även som stöd till Bygg och Rörföretag vid Totalentreprenader som de driver.